خواستن

بعضی وقتا که میگم خوبم !

کسی رو  میخوام

که تو چشمام نگاه کنه

و منو محکم بغل کنه ؛

و بگه ، میدونم خوب نیستی....

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمد علی

می نویسم که تو بخوانى، اما حیف ! دیگران عاشقانه هاى مرا می خوانند و یاد عشق خودشان می افتند ! و تو… حتى نگاه هم نمی کنى …![گل]

غریبه آشنا

خــودَم قَبـــول دارم کـــهنه شـــده ام آنـــقدر کــهنه کــه می شــوَد رویِ گَرد و خـــاک تَنـــَم یــادگــاری نــوشت ...بنویس و برو...[رویا][رویا]