هــر آدمـی کــه مـــیـرود ،

یــک روز ..

یــک جـایـی ..

بــه یـک هــوایــی ..

بـــرمیـــگـردد !

همــیشه یـک چـــیـزی ،

بـــرای جــامــانــدن هــست !

حتــی...

یــک خـــاطـــره ..........
/ 2 نظر / 11 بازدید
غریبه آشنا

می روم اما بدان بهانه ای برای ماندنم نمانده. بهانه ای که بتوانم دوباره حس با تو بودن را تکرار کنم. سختی ها را به جان خریده و از دیارت دور خواهم شد. به تنهایی خواهم رفت حتی بی سایه ام؟ چشمهایت را خیس نکن و به اتنظار بازگشتم نباش. من برای بی تو بودن آماده ام.[گریه][ناراحت]

sahar

حتی یک خاطره...[لبخند]