/ 5 نظر / 7 بازدید
محمد علی

گاهــــی هیـــچ کــــس را نــداشــتـ ـه بـــاشـــی بهتــــر است داشتــــن بعضــــی هـــا تنهــــاتــــرت مـــی کــنــد . . . [گل]

غریبه آشنا

کی با اشکای تو یه اسمون ستاره ساخت کی بود که به نگاه تو دلش رو عاشقونه باخت کی بود که با نگاه تو خواب و خیال عشق و دید کی بود که واسه تو از همه دنیا دل برید نگو کی بود کجایی بود اون که برات دیوونه بود رو خط به خط زندگیش از عشق تو نشونه بود من بودم اون که دلش رو ساده به پای تو گذاشت اون که واسش بودن تو به غیر غم چیزی نداشت من بودم اون که دل اخر عشق تو رو خوند اون که به جای عاشقی حسرتشو به دل نشوند حسرت دوست داشتن تو همیشگی بود

غریبه آشنا

چه زیباست به خاطر تو زیستن و برای تو ماندن و به پای تو مردن و به عشق تو سوختن و چه تلخ و غم انگیز است دور از تو بودن برای تو گریستن و به عشق زیبای تو نرسیدن ای کاش می دانستی بدون تو مرگ گواراترین زندگی است [گریه][گریه]

غریبه آشنا

هنوز بدرود نگفتی دلم برات تنگ شده چه بر من خواهد گذشت زمانی که از من دور باشی وقتی تنهایی به من بیندیش که من در رویای تو شعر خواهم سرود برای چشمانت و دلتنگی [نگران][نگران]