باران

چتر را باید بست

زیر باران باید رفت

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید برد

عشق را زیر باران باید جست...

/ 2 نظر / 12 بازدید
غریبه آشنا

زندگی میکنم .. حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم! چون این زندگی ست که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرود برود... من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد... حتی زندگی را!

غریبه آشنا

دلم تنگ می‌شود چشمانم باران می‌خواهد خدایا! فرو بردن این همه بغض روزه را باطل نمی‌كند؟ [ناراحت][گریه]