خوش به حال آسمون که

هر وقت دلش بگیره

بی بهونه می باره ...

به کسی توجه نمی کنه ...

از کسی خجالت نمی کشه...

می باره و می باره و...

اینقدر می باره تا آبی شه...

‌آفتابی شه...!!!

کاش... کاش می شد مثل آسمون بود...

کاش می شد وقتی دلتگرفت اونقدر بباری تا

بالاخره آفتابی شی...

بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده

 

/ 0 نظر / 11 بازدید