هیچ کسی نگفت که ......

خیلــــی وقــــتا بهــم میگن :چرا میخنــــدی
بگو ما هــــم بخنـــدیم…
اما هرگــــز
نگفتــن:چرا غصــــه میخوری بگـــو ماهــم بخــوریم…

/ 6 نظر / 13 بازدید
محمد علی

فرقـی نمـی کند بگویم و بدانـی یا ... نگویم و بدانـی فاصله دورت نمی کند در خوب ترین جای جهان جا داری جایـے که دست هیچ کسـی به تو نمـی رسد.: دلــــــــــــــم.[لبخند][گل]

غریبه آشنا

از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست . باید از نوع شروع کرد . ای کاش می شد غصه نخورد - ای کاش می شد درد نداشت - ای کاش می شد احساس نداشت - ای کاش می شد ...

امیر در به در

ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد، تا اینکه دروغی آرامم کند .