ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن .

 

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ،

 

و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن ...

دکتر شریعتی

/ 0 نظر / 2 بازدید