عازم یک سفــــــــــــــرم

 

سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

 

سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــــــودم

 

مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــت

 

و امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــــــــت…

/ 4 نظر / 13 بازدید
غریبه آشنا

کاش میشد یک بار در زندگی فقط ۱ بار مرا درکم کنی؟ نمی دانم با چه زبانی بگویم یا بلد نیستم بگویم فرقی ندارد بدان من دوست دارم برای رسیدن به تو راه آسانی را طی نکرده ام بهای تو را به هیچ چیز عوض نمی کنم اما مرا اینگونه باور کمی سرد و کمی گرمم کمی عاشق کمی دلسرد کمی غمگین کمی شادم مرا اینگونه باور کن[دلشکسته][دلشکسته]

sahar

سلام. آپم[لبخند]

محمد علی

خدايا من از اين دنيا تنها يكبـار گذر خواهم كرد پس بگذار هر كار خوبي كه مي توانم انجام دهم يا هر محبتي كه مي توانم به هر انساني نشان دهم خدايا كمك كن تا از هم اكنون شروع كنم و اجازه نده كه از آن غفلت و دوري كنم چون من ديگر از اين راه گذر نخواهم كرد.[گل]

محمد علی

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبی ها را با یک بدی فراموش میکند ولی خدا تمام بدی ها را با یک خوبی فراموش میکند . . .[پلک]