بهار که می آید، دستان باد بوی شکوفه می دهد
    جوانه های تک درخت باغچه،با نوازش نسیم جان می گیرند

                                                                                  آرام و آهسته...

/ 1 نظر / 11 بازدید
غریبه آشنا

گل، هویت بهار است. و بهار آیینه ی قیامت. در این آیینه خود را تماشا کنیم. باشد که بهاری زیبا در پیش داشته باشی سپیدااااااااااار[گل][بغل]