می دونی بهشت کجاست

یک فضای چند وجب در چند وجب

بین بازوهای کسی که دوستش داری

/ 1 نظر / 15 بازدید
غریبه آشنا

چه شباهت متفاوتی بیت ماست ، تو دل شکسته ای ؛ من دلشکسته ام ![نگران][نگران]