مادر

هنوز هم در پی گذشت سالها

 

تن خسته من گرمی نوازشت را می خواهد

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد علی

هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود ، دري ديگر باز مي شود ولي ما اغلب چنان به دربسته چشم مي دوزيم كه درهاي باز را نمي بينيم