ای کـاش تـنـهــا یـکــــنـفــر...

هــم در ایــن دنـــــیــــا مـــرا یــاری کـنــد ..

ای کـــاش مـــی تـــوانــستـــم ...

بــا کـسـی درد دل کـنـــم تـــا بـگــویـــم کــه ...

مــن دیــگــر خـســتـــه تـــر از آنـــم کـــه زنـــدگــی کـنـــم

تـــا بـــدانـــد غــم شـبــهـــا یــــم را....

تــــا بــفــهــمـــد درد تــــن خــستـــه و بـیــمــــارم را .....

قــانـــون دنــیـــا تــنـــهــایـــی مـــن اســـت

و تـنــهــــایــی مـــن قـــانـــون عــشـــق اســـت....

/ 2 نظر / 4 بازدید
غریبه آشنا

تنهای تنها مانده ام اندر خم این دنیا مانده ام با کوله باری از غصه و غم با یک دل شکسته برای رسیدن به باور زندگی تلاش میکنم اما هنوز برای رسیدن راه را نیافته ام نمی دانم آیا راه همین بی راهه هست یا من در خم این بی راهه اسیر گشته ام[دلشکسته][سوال]

غریبه آشنا

مـن عاشق هَوس هاي عاشقانـه اَم... مَـن عاشق گـُناه دوست داشتـنَم دَستهايَت را بـه مـن بده بـه جَهنَم كـه مَرا بـه جَهنَم مـــي بَرند بـه خاطر عِشقبازي با خيالِ تو تو خودِ "بـهشتــي "[بغل][پلک]