خدایا

گفتم: خدایااز همه دلگیرم، گفت حتی از من

گفتم: نگران روزیم ، گفت آن با من

گفتم: خیلی تنها م ، گفت تنها تر از من

گفتم: درون قلبم خالیست، گفت پرکن از عشق من!

گفتم: دست نیاز دارم، گقت بگیر دست من

گفتم: از تو خیلی دورم ، گفت من از تو نه!

گفتم: آخر چگونه آرام گیرم ؟ گفت با یاد من

گفتم: با این همه مشکل چه کنم ، گفت توکل به من

گفتم: هیچ کس کنارم نمانده ! گفت بجز من

گفتم: خدایا چقدر می گویی من ؟ گفت چون من از تو هستم و تو از من

/ 0 نظر / 19 بازدید