عاכت نـכ ارم כرכ
כ لــــــــــــــــــــم رو ،

به همه کـس بگــــــم ... !

بذار همه فکـــــر کنن

نه כرכ ی כ ارم

و نه כ لـــــــــی

/ 0 نظر / 8 بازدید