فراموش مکن تا باران نباشد رنگین کمان نیست

 

تا تلخی نباشد  شیرینی نیست

 

و گاهی همین دشواری هاست که از ما انسانی

 

نیرومند تر و شایسته تر می سازد خواهی دید ،

 

آری خورشید بار دیگر درخشیدن آغاز می کند...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد علی

ديدی غزلی سرود؟ عاشق شده بود. انگار خودش نبود عاشق شده بود. افتاد.شکست . زير باران پوسيد آدم که نکشته بود . عاشق شده بود[گل]