امروزت مهمه...

تاریخ تولدت مهم نیست ،تاریخ «تبلورت» مهمه.

اهل کجا بودنت مهم نیست، «اهل و بجا» بودنت مهمه

منطقه زندگیت مهم نیست،«منطق زندگیت» مهم و

گذشته زندگیت مهم نیست، امروزت مهمه که چه گذشته ای

واسه فردات میسازی...

/ 2 نظر / 11 بازدید
غریبه آشنا

راستی یه سوال : من کلی نظر دادم از اون موقع که هنوز شکل ظاهری وبلاگت این شکلی نبود پس چرا نظرات من رو نذاشتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [عصبانی][عصبانی][نیشخند]

یه بنده خدا

این متن از چه کسیه؟