دلتنگی

با حس عجیبی با حال غریبی دلم تنگه

خدا جون دلتنگم  تو این دنیایی به این شلوغی هیچ کس نیست که بخوام حرفهای دلم و بهش بزنم اومدم تو دنیای مجازی درد و دل کنم شاید یکم سبک بشه این بغض توی سینم این روزها شرمنده دلم هستم

واسه دلتنگیاش

واسه غرورش

واسه شکستنش

جوابی ندارم این روزا یه بغض تو گلومه که حتی اشکامم مرحمش نیست.

خداااااااااااااایا این روزا تموم نمیشن؟؟؟

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
غریبه آشنا

این روزها با هر صدائی بر می گردم و هر بار باید به روی دلم نیاورم که تو نبودی [ناراحت][ناراحت]