عشق محال

محال است آدمی چیزی را بدست آورد

که خود هرگز آنرا نبخشیده باشد

پس عشقی در حد کمال ببخش

تا عشقی در حد محال به دست آوری

/ 3 نظر / 15 بازدید
محمد علی

عشق هم وصله ي ناجوري بود روي پيراهن بي رنگ دلم.. همه ي آبادي فهميدند كه چه أندازه دلم مجنون است

غریبه آشنا

آمدی چه زیبا، گفتم دوستت دارم چه صادقانه، پذیرفتی چه فریبنده، نیازمندت شدم چه حقیرانه، به خاطر یک کلمه مرا ترک کردی چه ناجوانمردانه، واژه غریب خداحافظ به میان آمد چه بی رحمانه، و من سوختم چه عاشقانه [گل][سوال]

نیلی

بسیار زیباست. ای کاش با بخششهای در حد کمال، روی همین زمین هم در حد محال بیابیم.