حقیقت

بزرگترین لطمه ها رو کسی میزنه که برات بزرگترینه ...

/ 3 نظر / 13 بازدید
محمد علی

ی خدای بزرگ ای یگانه دو عالم تو خودت عصاره عشقی، به من بگو چه كنم؟ با او چه كنم؟ بی او چه كنم؟.....هان شهرت نداشته مرا همه كس می داند! همه كس می داند كه من اهل هنرم من توی چشم ها هستم.....بگو چه كنم؟.......هان بی او چه كنم؟ با او چه كنم؟......هان [لبخند][گل]

غریبه آشنا

آری - برای منم بزرگترین بود - به خدا بزرگ بود .

مازیار

چه قدر شب را طی کردم تا به روشنی رسیدم اما بادی کوچک آتش‌م را کشت ...