بیاموزیم که ...

1. با احمق بحث نکنیم و بگذاریم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی
کند.

2. با وقیح جدل نکنیم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روح ما را تباه
می‌کند.

3. از حسود دوری کنیم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنیم باز از زندان تنگ حسادت بیرون نمی آید.

4. تنهایی را به بودن در جمعی که ما را از خودمان جدا می کند، ترجیح دهیم.

5. از «از دست دادن» نهراسیم که ثروت ما به اندازه شهامت ما در نداشتن
است.

6. بیشتر را بر کمتر ترجیح ندهیم که قدرت ما در نخواستن و منفعت ما در سبکباری است.

7. کمتر سخن بگوییم که بزرگی ما در حرفهایی است که برای نهفتن داریم، نه برای گفتن.

8. از سرعت خود بکاهیم، که آنان که سریع تر می دوند، فرصت اندیشیدن به خود نمی دهند.

9. دیگران را ببینیم، تا در دام خویشتن محوری، اسیر نشویم.

10. از کودکان بیاموزیم، پیش از آن که بزرگ شوند و دیگر نتوان از آنان آموخت.

/ 2 نظر / 16 بازدید
محمد علي

باسلام و عرض ادب..[لبخند][گل] روز به خورشید مینازد ، شب به ماه ما به داشتن عزیزی مثل شما [لبخند] http://daryayedastan.persianblog.ir/داستانهاي كوتاه

محمد علي

بار پروردگارا‏!‏ به تو پناه میبرم‏!‏‏!‏ از اینکه ظاهرم را در چشم ها نیکو جلوه دهی و باطنم را در پیشگاهت زشت سازی.بخواهم به وسیله ی تمام اعمالی که تو از آن خوب آگاهی،خوشبینی و احترامات مردم را برای خود حفظ و نگهداری کنم،و اعمال بدم را فقط تو بدانی تا به بندگانت نزدیک گردم، واز رضا و خوشنودی تو دور‏!‏ [گل]