درد مرا چه کسی میفهمد؟

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند......معنی کور شدن را گره ها می فهمند.........

 

سخته بالا بروی ،ساده بیایی پایین....... قصه تلخ مرا سرسره ها می فهمند....

 

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن،چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند.....

 

افسوس که نگاهت را پنهان کردی..... وتو به من یا د دادی که آرزوهایم را پنهان کنم ودر

 

سوگ نرسیدن به آنها فقط سکوت کنم

/ 4 نظر / 13 بازدید
sahar

شده ام یک معادله چند مجهولی..... هیچکس... از هیچ راهی، مر نمیفهمد!

مهسا

سلام وبلاگت خیییییییییییییلیییییییییییییییی ناسه[قلب]

محمد علی

ســــه راه بیشتـــــر نــــــداری : بـــــــا مــــــن باشـــــی یا بــــــا تـــــــــو باشــــــم یا توافـــــــق کــــــنیم کـــــه باهــــــم باشیـــــم ... !!![پلک][گل]