ما آدما همیشه صداهای بلندو می شنویم؛
پررنگهارو می بینیم
 و کارهای سختو دوست داریم
غافل از اینکه خوبها آسون میان؛
بی رنگ می مونن
 و بی صدا می رن

/ 0 نظر / 5 بازدید