پدر

راحت نوشتیم بابا نان داد بی آنکه بدانیم بابا برای نان همه جوانیش را داد. برای سلامتی همه باباهای که هستن و شادی روح همه باباهای دنیا که دیگه هیچوقت پیش ما نیستن یه دسته گل به زیبایی صلوات براشون می فرستیم.

وقتی که با منی پدر هیچ آرزویی ندارم سایه ات همیشه روسرم ،سر روی شونت می ذارم.

/ 0 نظر / 5 بازدید