دنبال کسی
نیستم که وقتی میگم میرم

بگه:    " نرو "

کسی رو میخوام
که وقتی گفتم میرم بگه:

"صبر کن منم با هات بیام , تنها نرو"

 

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
غریبه آشنا

صبر کن منم با هات بیام , تنها نرو

محمد علی

چرا ؟؟؟؟ آبی تر از آنم که بی رنگ بمیرم از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم من آمده بودم که تا مرز رسیدن همراه تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم تقصیر کسی نیست که این گونه غریبم شاید که خدا خواسته دلتنگ بمیرم [لبخند][گل]

محمد علی

"صبر کن منم با هات بیام , تنها نرو"[نگران] خدا خسته شدم چرا نمیبریم بسه دیگه تمومش کن خدایا ببرم بچه ها خدا صدای منو نمیشنوه بیاین با هم داد بزنیم شاید بشنوه هستین؟[سوال]