تنهایی

پشت شیشه برف میبارد

پشت شیشه برف میبارد

در سکوت سینه ام دستی

دانه اندوه میکارد

مو سپید آخر شدی ای برف

تا سرانجام چنین دیدی

در دلم باریدی... ای افسوس

بر سر گورم نباریدی

چون نهالی سست میلرزد

روحم از سرمای تنهایی

میخزد در ظلمت قلبم

وحشت دنیای تنهایی

دیگرم گرمی نمیبخشی

عشق؛ ای خورشید یخ بسته

سینه ام صحرای نومیدیست

خسته ام از عشق هم خسته...

 شاعر:فروغ فرخزاد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید