صمیمت در قالب احترام زیباست.

به اندازه لیاقت  دوست بدار

به اندازه ظرفیت ابراز کن

(دکـتر ابراهیم میثثاق)

/ 0 نظر / 12 بازدید