باران نبار ...

اگر قرار بود برگردد ...

با اشک های من بر میگشت

می خوام ازفکرش رها شم اما نمیشه

من از تو جز ی خاطره چیزی ندارم...

/ 1 نظر / 11 بازدید
sahar

خدایا بت بود ؛ “بت شکن” فرستادی من پر از بغضم ”بغض شکن” هم داری . . . ؟