حرفهای دل من

از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش،این دل نوشته ها را یک دل نوشته

صمیمت در قالب احترام زیباست. به اندازه لیاقت  دوست بدار به اندازه ظرفیت ابراز کن (دکـتر ابراهیم میثثاق)
/ 0 نظر / 12 بازدید
شهریور 94
2 پست
بهمن 93
2 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
5 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
11 پست
بهمن 91
16 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
14 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
7 پست