حکایت ما ادما ها، حکایت کفش هاییه که اگه جفت نباشند

هرکدومشون هر چقدر هم که شیک باشن، هر چقدر هم که نو باشند لنگه به لنگه اند

کاش خدا وقتی آدم ها رو می آفرید ، جفت هر کس رو باهاش می آفرید تا این همه آدمای

لنگه به لنگه زیر این سقف ها ، به اجبار خودشون رو ، جفت نشون نمی دادند