ساده است از کنار خیلی خواسته هات بگذری

ساده است از کسی که دوستش داری بگذری

ساده است هر روز بشکنی و چیزی نگی

ساده است که فقط دیوار تکیه گاه شونه های خسته ات بشه

ساده است طلوع و غروب خورشید رو فقط از پشت در بسته ببینی

ساده است روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی

ساده است چشمت رو ببندى و بگی تقدیره باید ساخت

ولی خدایا باور کن ساده نیست ساده نیست...