سلام ، تو این روزهای گرم تابستون حسابی کلافه و خستم . یه برنامه ریزی کردم تا سرگرم بشم و کمتر فکر وخیال کنم ولی احساس می کنم بیشتر خسته می شم و تحملم هم خیلی کم شده ... احساس می کنم یه بغضی تو گلوم مونده یا یه چیزی که رو قفسه سینم داره سنگینی می کنه . راستش و بگم خودم هم نمی دونم چی می خوام یا باید چکار کنم تا از این حس بد خلاصی ر بشم ....

ازبعضی آدمای دور وبرم خسته شدم ،از آدمای دو رو ، ریا کار ....

دلم می خواد برم  یه جای که هیچ کس نباشه با خودم خلوت کنم. خیلی خسته شدم  ...