فووووووووت ....
فوووووووت .....
فووووووووت ...
فوووووووت ....
بیا شعما رو فوت کن!!!
تولدم مبارک !!!
امروز روز تولدمه ... امروز و به خودم تبریک می گم .

گل غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوند در بهترین روز تاریخ زیباترین هدیه اش را به ما داد.