کدوم خواستن کدوم جنون کدوم عشق شاید خیلی از این حرفا دروغه...

میترسم چون دلم بی اعتماده

عشق حس یخ زدن تو آتیش . حال سوختن تو سرما .

تو بیداری یه خیاله . یه حقیقت توی رویا

نه اینکه عاشقی حال خوشی نیست نه اینکه زندگی بی عشق میشه فقط ای کاش بین این حس های مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه ؟؟؟

تو فکرش نیستیم و پیداش می شه ولی وقتی که باید باشه میره به حال و روز ما کاری نداره ٰ همیشه یا براش زوده یا دیره...