خدایا.. من راز چهار فصل تو را می شناسم ،
که در هر فصلی درسی آموختی مرا

همچو بهار نو در نو کن، همچو تابستان گرم و پویا،
چون پاییز رسیده وپخته و چون زمستان ،آرام و خواب در رویای بهاری دیگر..
که حیات من در جریان این چهار فصل است.

 
چه بسا کسانی که تک فصل زندگی می کنند ؛


چون بهار دائم تغییر می کنند اما بی ثبات،
چون تابستان گرم و پر تلاشند ولی بی هدف
و چون پاییز دائم در یاد مرگندولی زندگی باخته نه پخته
و یا چون زمستان در خوابند ولی بی امید به بهار.

 


و بدتر از اینها کسانی هستند که با فصل زندگی میکنند
نه تحول را می شناسند و نه تلاش، نه به پختگی می رسند نه آرامش،
مرده می آیند و مرده می روند، یک عمر زنده نمایی میکنند

غافل از یک لحظه زندگی کردن.

(دکتر ابراهیم میثاق)